20 Jul

Receptionist (Welsh Speaking)

CV-Library, Cardiff, South Glamorgan
Dyletswydd y derbynnydd yw i ddarparu gwasanaeth effeithlon a
phroffesiynol i gefnogi’r gwasanaeth rheoli cyfleusterau.Mae
dyletswyddau penodol y derbynnydd wedi’i ganoli ar rheoli’r ffon,
cyfarch a croesawu ymwelwyr a cynnig ffordd effeithlon i gysylltu’r
timoedd rheoli addas.Mae’n bwysig i gydnabod bod y rȏl yn aml yn bwynt
cyswllt cyntaf i’r safle, felly mae agwedd proffesiynol yn hollol
bwysig i’r tasg. Mae elfen gweinyddol y rȏl yn cynnwys datblygu a
cwblhau taenlenni ar gyfer gweithgareddau y derbynfa a gwasanaethau
diogelwch. Bydd rhan o’r gwaith hefyd yn gweld y person yn delio gyda
galwadau I’r desg gymorth ac yna wedyn yn cysylltu gyda’r pobl/timau
priodol i ddelio gyda’r galwad.Gan fod y gwasanaeth yn ddywieithog,
mae’n hanfodol bod yr ymgeisydd yn rhugl yn y iaith Gymraeg a’r
Saesneg.

Mae oriau gweithio’r rȏl 25 awr yr wsos ar rota rhwng 7:00 a 18:00
Dydd Llun i Dydd Gwener.

* Rheoli’r systemau ffon, cyfarch a chroesawu ymwelwyr gan ddarparu
cysylltiad uniongyrchol i’r timau rheoli.

* Sicrhau fod systemau effeithiol mewn defnydd i gefnogi anghenion y
contract.

* Datblygu cysawd effeithlon o gynllunio a rhaglenni gweithgareddau
sydd yn gysylltiedig â’r rôl.

* Gwneud defnydd effeithlon o feddalwedd TG er mwyn rheoli eich
amser, ac amser y tîm diogelwch yn effeithiol

* Sicrhau cydymffurfiaeth gyda systemau a gweithdrefnau VINCI
Facilities.

* Ymddangos dealltwriaeth o ddeddfwriaeth HS&E a threfniadau Iechyd
a Diogelwch pan fu’n briodol i’r contract.

* Trefnu ac archebu trafnidiaeth a llety.

* Datblygu taenlenni ar gyfer swyddogaethau diogelwch.

* Cyfarch, chroesawu a darparu pasiau i ymwelwyr.

* Ymateb I e-byst.

* Darparu cymorth gweinyddol pan fu angen